Tekstforfatning

 

Målrettet og effektiv kommunikation

Hos os tager tekstforfatning altid udgangspunkt i en præcisering af tekstens målgruppe, formål og kontekst. På den måde sikrer vi målrettet og effektiv kommunikation.

Vi skriver tekster inden for en række forskellige genrer til brug på nettet og i trykte medier. Vi skriver bl.a. virksomhedsprofiler og produktbeskrivelser, nyhedsartikler til magasiner og hjemmesider samt diverse former for informationsmateriale. I hver enkel tekst tilpasses ordvalg og sproglig kompleksitet til tekstens målgruppe, og stil og tone tilpasses den kontekst, som teksten indgår i. Herved sikrer vi, at tekstens budskaber formidles optimalt.

Speciale i tekster til nettet

Business Translations and Communications speciale er webtekst. Vi skriver mange nyhedsartikler til nettet, artikler til internetmagasiner og tekster til hjemmesider, fx virksomhedsprofiler og produktbeskrivelser.

Den gode webtekst

Den gode webtekst henvender sig til sine læsere i et direkte, kortfattet og lettilgængeligt sprog og tager samtidig højde for de usynlige læsere, nemlig søgemaskinerne. Bl.a. ordvalget i teksterne skal gøre det let for søgemaskinerne at finde din virksomhed og din hjemmeside.

Virksomhedens image og troværdighed sættes på spil på nettet

Via nettet opnår virksomhederne en høj grad af synlighed over for en bred målgruppe. Det er derfor vigtigt, at virksomheden gør sig synlig på en troværdig måde. Det gør den bl.a. ved at publicere tekster, der er grammatisk korrekte og klart formuleret. Ingen virksomhed har i dag råd til at sætte omdømmet over styr, fordi en virksomheds omdømme er helt afgørende for tilgangen af nye kunder, investorer og kompetente medarbejdere.

Mange virksomheder ofrer en del penge på at få udviklet en tjekket hjemmeside, hvor de kan markedsføre og sælge deres kvalitetsprodukter og -serviceydelser. For at hjemmesiden effektivt kan understøtte en virksomheds omdømme – og dermed salget af dets produkter og ydelser – skal teksterne på hjemmesiden afspejle samme kvalitet som hjemmesidens visuelle fremtoning. Det betyder primært to ting. Teksterne skal være skrevet i et sprog, der er korrekt, konsistent og klart. Hjemmesidens tekster og øvrige indhold skal være opdateret.

 

Indhent et uforpligtende tilbud