Tekstredigering

 

Vi sikrer, at dine budskaber formidles optimalt

Hver gang en virksomhed kommunikerer, sætter den sin troværdig og sit image på spil. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens tekster bærer vidnesbyrd om kvalitet ved at fremstå i et korrekt, konsistent og klart sprog tilpasset målgruppe og kontekst.

Du kan vælge mellem tre niveauer af kvalitetssikring af din tekst:

 

✓  korrekturlæsning light

✓  korrekturlæsning heavy

✓  tekstredigering

 

Se priser og skematisk oversigt over, hvad de forskellige niveauer af korrektur omfatter i pdf-format.

 

Vi garanterer, at dine tekster får et professionelt udtryk

Vælger du tekstredigering, gennemskriver vi din tekst og foretager omfattende omskrivninger, om nødvendigt. Vi forholder os dybere til indholdet og tekstens opbygning og struktur i forhold til tekstens genre og formål. Tekstredigering omfatter naturligvis også korrektur.

Når vi redigerer tekster, ser vi bl.a. på følgende: 

  •   Er tekstens stil og tone passende i forhold til målgruppen?
  •   Har teksten en effektiv struktur: indledning, hovedafsnit og konklusion?
  •   Er tekstens emneområder og budskaber præsenteret i logisk og hensigtsmæssig rækkefølge?
  •   Er længden på sætninger passende og varieret?
  •   Er overgange mellem sætninger og afsnit logisk og sammenhængende?
  •   Er ordvalget klart og er tekniske begreber og termer forklaret, hvis det er påkrævet (målgruppe)?
  •   Indeholder teksten overflødige ord eller gentagelser?
  •   Indeholder teksten (utilsigtede) værdiladede udtryk?

Vores tekstredaktører har alle en kandidatgrad i erhvervssprog og kommunikation, så du er sikret et højt fagligt niveau, en dybdegående tekstforståelse og solid sproglig kompetence.

Hvorfor overveje at få en tekst korrekturlæst eller redigeret?

Tekster produceret i en virksomhed er ofte skrevet af medarbejdere, der er specialister inden for enten virksomhedens kerneområder eller nøglefunktioner. Disse medarbejdere har naturligt nok deres tidsmæssige ressourcer og hovedfokus placeret andetsteds end på sprog og kommunikation. Det betyder, at teksternes sproglige niveau og kommunikative værdi ikke i alle tilfælde helt matcher niveauet for tekstens faglige indhold. Det er ærgerligt, men det kan, der gøres noget ved.

Sidder du med en tekst, som, du vurderer, ikke fungerer optimalt i forhold til dens formål, og som måske trænger til en sproglig opstrammer og et tjek med friske øjne, kan vi hjælpe dig med at komme i mål med en god tekst, hvor indhold og sprog går op i en højere enhed.

Hvad kendetegner en god tekst?

En tekst skal først og fremmest fungere. Det betyder, at tekstens budskaber skal formidles i et klart og forståeligt sprog, hvor ordvalg og sproglig kompleksitet er tilpasset tekstens målgruppe, og hvor stil og tone er tilpasset den kontekst, som teksten indgår i. Endvidere skal teksten være korrekt, hvad angår retstavning og grammatik, og der skal være konsekvens i ordvalg, brug af forkortelser etc.

En tekst, der er sproglig klar, korrekt og konsistent og pragmatisk tilpasset tekstens målgruppe og kontekst, signalerer kvalitet og kompetence og understøtter dermed aktivt virksomhedens kerneaktiviteter og forretningsmæssige mål.

Retskrivningsregler for danske tekster

Vi løser alle opgaver i overensstemmelse med Sprognævnets anbefalinger og gældende regler for retskrivning og nudansk, og vi benytter det traditionelle grammatiske komma. Vi tager også hensyn til, hvis din virksomhed har en specifik sprogpolitik, som teksten skal leve op til.

Retskrivningsregler for engelske tekster

Vi retter teksterne op imod britisk engelsk, med mindre du ønsker, at teksten rettes op imod normen for korrekt amerikansk engelsk. I Storbritannien og USA findes der ikke et Sprognævn. Med henblik på at sikre korrekt stavning, tegnsætning, grammatik og syntaks på hhv. britisk og amerikansk engelsk, henholder vi os til retningslinjerne i anerkendte, opdaterede opslagsværker (ordbøger, grammatikbøger og tekstkorpora). Vi tager også hensyn til, hvis din virksomhed har en specifik sprogpolitik for engelsksprogede tekster, som teksten skal leve op til.

 

Indhent et uforpligtende tilbud