Korrekturlæsning

 

Giv din tekst et professionelt løft

Hver gang en virksomhed kommunikerer, sætter den sin troværdighed og sit image på spil. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens tekster bærer vidnesbyrd om kvalitet ved at fremstå i et korrekt, konsistent og klart sprog tilpasset målgruppe og kontekst.

Du kan vælge mellem to niveauer af korrektur:

 

   korrekturlæsning light

   korrekturlæsning heavy

Se priser og skematisk oversigt over, hvad de forskellige niveauer af korrektur omfatter i pdf-format.


Vi garanterer, at dine tekster får et professionelt udtryk

Vælger du korrekturlæsning light, læser vi teksten igennem i forhold til retstavning, tegnsætning, syntaks og grammatik. Herudover gennemgår vi teksten for, om navne på virksomheder, produkter, personer, etc. er stavet korrekt?

Vælger du korrekturlæsning heavy, ser vi derudover nærmere på ordvalg og tjekker, om ord og terminologi er anvendt korrekt og konsekvent igennem hele teksten. Vi tjekker også, om egenavne, forkortelser etc. er stavet konsekvent igennem hele teksten. Vi gennemgår teksten for opsætningsfejl (sammenhæng mellem billeder og tekst, sidetal, henvisninger etc.). Endvidere kommer vi med forslag til lettere omskrivning af formuleringer og fjernelse af overflødige ord eller gentagelser med henblik på, at få tekstens budskaber til at fremstå klart for læseren.

Vores korrekturlæsere har alle en kandidatgrad i erhvervssprog og kommunikation, så du er sikret et højt fagligt niveau, en dybdegående tekstforståelse og solid sproglig kompetence.

Hvorfor overveje at få en tekst korrekturlæst eller redigeret?

Tekster produceret i en virksomhed er ofte skrevet af medarbejdere, der er specialister inden for enten virksomhedens kerneområder eller nøglefunktioner. Disse medarbejdere har naturligt nok deres tidsmæssige ressourcer og hovedfokus placeret andetsteds end på sprog og kommunikation. Det betyder, at teksternes sproglige niveau og kommunikative værdi ikke i alle tilfælde helt matcher niveauet for tekstens faglige indhold. Det er ærgerligt, men det kan, der gøres noget ved.

Sidder du med en tekst, som, du vurderer, ikke fungerer optimalt i forhold til dens formål, og som måske trænger til en sproglig opstrammer og et tjek med friske øjne, kan vi hjælpe dig med at komme i mål med en god tekst, hvor indhold og sprog går op i en højere enhed.

Hvad kendetegner en god tekst?

En tekst skal først og fremmest fungere. Det betyder, at tekstens budskaber skal formidles i et klart og forståeligt sprog, hvor ordvalg og sproglig kompleksitet er tilpasset tekstens målgruppe, og hvor stil og tone er tilpasset den kontekst, som teksten indgår i. Endvidere skal teksten være korrekt, hvad angår retstavning og grammatik, og der skal være konsekvens i ordvalg, brug af forkortelser etc.

En tekst, der er sproglig klar, korrekt og konsistent og pragmatisk tilpasset tekstens målgruppe og kontekst, signalerer kvalitet og kompetence og understøtter dermed aktivt virksomhedens kerneaktiviteter og forretningsmæssige mål.

Retskrivningsregler for danske tekster

Vi løser alle opgaver i overensstemmelse med Sprognævnets anbefalinger og gældende regler for retskrivning og nudansk, og vi benytter det traditionelle grammatiske komma. Vi tager også hensyn til, hvis din virksomhed har en specifik sprogpolitik, som teksten skal leve op til.

Retskrivningsregler for engelske tekster

Vi retter teksterne op imod britisk engelsk, med mindre du ønsker, at teksten rettes op imod normen for korrekt amerikansk engelsk. I Storbritannien og USA findes der ikke et Sprognævn. Med henblik på at sikre korrekt stavning, tegnsætning, grammatik og syntaks på hhv. britisk og amerikansk engelsk, henholder vi os til retningslinjerne i anerkendte, opdaterede opslagsværker (ordbøger, grammatikbøger og tekstkorpora). Vi tager også hensyn til, hvis din virksomhed har en specifik sprogpolitik for engelsksprogede tekster, som teksten skal leve op til.

Indhent et uforpligtende tilbud

 

DEADLINE SERVICE – LØSNING AF DINE HASTEOPGAVER

Få oversat op til 150 ord på 30 minutter til en konkurrence-dygtig og fast aftalt pris.

Få korrekturlæst op til 500 ord på 30 minutter til konkurrencedygtig og fast aftalt pris

Indhent et uforpligtende tilbud

Indhent et uforpligtende tilbud